In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Home

Globe04

ในปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตปัจจุบันไม่น้อย เนื่องจากจากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  จึงส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ แต่หลายๆ คนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ

  • afraid speak_out_03เกิดความประหม่า ไม่มั่นใจเวลาที่ต้องพูดคุยหรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
  • รู้สึกว่าการภาษาอังกฤษยากและไม่มีความสนุกในการเรียน
  • ไม่มีพื้นฐานหรือไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรในการเรียนภาษาอังกฤษ
  • ต้องการจะสมัครงาน หรือเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น

The EngLish House พร้อมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาในการเรียน หรือเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคุณ

 

เหตุผลที่ควรจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ The English House  

  • เราสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
  • ช่วยสร้างความมั่นใจ และนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
  • เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 6 - 12 คน เท่านั้น 

ที่ The English House จะทำให้คุณรู้ว่า 

ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


ตัวอย่างผู้ที่เคยมาเรียนที่ The English House


Van01

เดอะอิงลิชเฮาส์ อาจารย์พอลสอนดีมาก มีนักเรียนมาเรียนกันเป็นจำนวนมาก และมีการเล่นเกมส์และกิจกรรมในห้องเรียน สนุกอย่างมากค่ะ

VAN Kenika Suwapanonth

 

Green01ผมเรียนที่เดอะอิงลิชเฮาส์เป็นเวลา 4 อาทิตย์ แต่กลับได้รับความรู้อย่างมาก ทั้งการเรียนรู้คำศัพท์ ไวยกรณ์ การฝึกพูดและการเขียน มากไปกว่านั้น ผมมีความสุขกับการเรียนที่นี่และทำให้อยากมาเรียนทุกอาทิตย์เลยครับ

GREEN

 

Dream01หลังจากที่เรียนกับเดอะอิงลิชเฮาส์แล้ว ผมมีพัฒนาการด้านภาษามากขึ้นกล้าที่จะสนทนากับคนต่างชาติ สนทนาแบบไม่ติดขัด สร้างความมั่นใจ และทำให้ผมรักภาษาอังกฤษมากขึ้นเยอะเลยครับ

Pitipol Wangtiyong

Additional information